Fluvius voorzitter Wim Dries

Een woord van onze voorzitter

Beste lezer,

Energietransitie en klimaatadaptatie. Het zijn vandaag geen modeverschijnselen meer, maar volop realiteit. We zitten er midden in en het gaat steeds sneller. De wereld verandert en Fluvius ging ook in 2023 volop de uitdaging aan om de netwerken daarop af te stemmen. Daarop blikken we terug in ons jaarverslag 2023.

Investeringsplan

Eén van de highligts van het afgelopen jaar was de update van ons investeringsplan 2024-2033 dat momenteel nog voorligt ter goedkeuring van de VREG. Dit plan werpt een blik vooruit en licht toe welke investeringen de komende tien jaar nodig zijn om het distributienet voor te bereiden op de versnelde elektrificatie die op ons afkomt. Opvallend bij deze update was de sterke daling in verwachte investeringen voor het aardgasnet naar 63 miljoen euro per jaar in 2033, het fors belang van digitalisering en het verder aanhouden van het ‘no regret’-scenario met 4 miljard aan extra investeringen in het elektriciteitsnet.

Multi-utility

Fluvius zette het afgelopen jaar verder in op de digitalisatie van de netten en de systemen. De uitrol van de digitale meter, als cruciale schakel in de energietransitie, loopt gestaag verder. We testen, in opdracht van de VREG, wat het effect van een capaciteitstarief is op de belasting van het net. We onderzoeken waar warmtenetten een duurzame oplossing zijn voor de warmtevoorziening van lokale gebieden en we komen steeds dichterbij de volledige verledding van onze openbare verlichting. En bij dit alles is ook databeheer een onmisbare schakel, vandaar dat we in 2023 ook werk maakten van een duidelijke visie over data die we tegen 2025 wensen te realiseren.

Klimaatadaptatie

We blijven ook ambities koesteren op het vlak van waterbeheer. Samen met de gemeentes het afvalwater beter gaan scheiden bijvoorbeeld. Want samen kunnen we meer. En dat is ook nodig, want de langere periodes van veel hemelwater, afgewisseld met droogte zetten ons ecosysteem onder druk. Als grootste rioolbeheerder van Vlaanderen, ondersteunt Fluvius verschillende projecten en initiatieven die in het kader van de Blue Deal bijvoorbeeld aan ontharding en circulair watergebruik werken.

Netwerken voor morgen

De mediacampagne ‘Netwerken voor morgen’, die aan het einde van de zomer van 2023 werd gelanceerd, duidt de belangrijke rol van Fluvius en de distributienetten in de energietransitie en de klimaatadaptatie. En tegelijkertijd is het een warme oproep om mee te komen bouwen aan de netwerken voor morgen. Want naast extra investeringen hebben we immers ook bijkomende talenten nodig om onze ambities mee te realiseren.

Great Place to work

We werkten in 2023 niet alleen aan de netwerken, maar ook aan ons bedrijf. Met veel trots mogen we zeggen dat onze jaarlijkse medewerkersbevraging door een recordaantal collega’s werd ingevuld (87%) én dat we het internationaal erkende ‘Great Place To work’ certificaat behaalden. We zetten in het afgelopen jaar een markante stap vooruit maar rusten niet op onze lauweren. In 2024 gaan we aan de slag met de feedback uit de bevraging, om verder door te groeien en een werkplek te blijven waar mensen graag zijn en werken.

Klant centraal

We kwamen in 2023 bij meer klanten dan ooit. Die klanten waren niet allemaal onverdeeld tevreden, dat kunnen we niet ontkennen. Het aantal klachten kende een duidelijke stijging, onder andere wegens problemen met EAN’s, vertraagde aansluitingen en spanningsklachten bij omvormers van zonnepanelen. We blijven extra inzetten op gerichte klantencommunicatie, zowel proactief als reactief. Klanten vinden hun weg goed tot bij ons, digitaal bijvoorbeeld via mijn.fluvius waar ze hun gebruik opvolgen en premies aanvragen, maar evengoed fysiek in onze klantenkantoren: we ontvingen ongeveer 10 000 bezoekers meer dan in 2022.

En dat is belangrijk. Want Fluvius is er voor de samenleving. In 2023 zochten we extra verbinding, door middel van ecologische projecten, initiatieven rond opleiding en onderwijs en natuurlijk onze goede doelenwerking.

Tot slot

Fluvius werkt vandaag, met het oog op morgen en de toekomst op lange termijn. In 2024 werken we verder aan de netwerken voor morgen met nog meer focus op samenwerking. Samenwerking intern, samenwerking met onze aandeelhouders, samenwerking met externe partners, … want samen bereiken we meer. Daarnaast ligt de focus op het verder versterken van de netten, waarbij ook databeheer en digitalisatie een fundamentele rol spelen.

Wim Dries
Voorzitter Raad van Bestuur

Drie werkthema’s van Fluvius in 2023