Focus op medewerkers

Focus op medewerkers

We werken aan een bedrijf waar het voor iedereen fijn werken is, vandaag én morgen. In 2023 werkten we verder aan deze vier thema’s:

Great Place to Work

Bij Fluvius kiezen we er bewust voor om een ‘Great Place to Work’ te willen zijn voor al onze medewerkers. Dit past in onze strategie: we willen onze klanten en medewerkers centraal stellen. Door middel van de jaarlijkse Great Place to Work-bevraging willen we van onze medewerkers vernemen hoe zij het wérkelijk ervaren om hier te werken. De bevragingsresultaten vertellen ons op een objectieve manier waar we tevreden, zelfs heel tevreden over zijn. Jaarlijks vragen we alle medewerkers in hoeverre ze Fluvius als een geweldige werkplek ervaren. Daarbij oordelen ze over zestig verschillende aspecten.

  • Responsratio 2023: 87% (83% in 2022)
  • Eindscore GPTW in 2023: 74% (66% in 2022)

Ik ben heel fier te mogen vaststellen dat er veel vertrouwen is tussen de collega’s én hun leidinggevende, en dat er een enorme trots is om voor Fluvius te werken en mee te bouwen aan de netwerken voor morgen. We merken veel plezier, kameraadschap en collegialiteit, iedere dag opnieuw. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Die analyseren we om de juiste acties te nemen.

Ilse Van Belle, directeur HR Fluvius

Vertrouwen en gedeeld leiderschap

We creëren een Fluvius-cultuur waarin vertrouwen, gedeeld leiderschap en de Fluvius-waarden centraal staan. Die trachten we continu te verbeteren. Zo maakten we onze interne waarden in 2023 concreter en meer futureproof, dankzij de input uit de GPTW-bevraging en uit dialoogsessies met collega’s. We bundelen onze waarden voortaan eenvoudig onder een vijfletterwoord: STERK.

We verankeren gedeeld leiderschap verder door teams te begeleiden op hun vraag naargelang de uitdagingen die ze hebben. We blijven focussen op vier thema’s:

  • vertrouwen
  • psychologische veiligheid verhogen 
  • constructief conflicten leren aangaan 
  • de cultuur en het gedeeld leiderschap scherp stellen en de verwijdende kloof overbruggen.

Inzetbaar zijn en blijven in een flexibele organisatie

In een snel veranderende, professionele omgeving willen we voortdurend mee-evolueren en onszelf bijscholen. Daarom zetten we volop in op de ontwikkeling van de juiste competenties van onze medewerkers.

Fluvius academy 2023

Veiligheid voorop: veilig werken is een permanent aandachtspunt.

Infographic over de veiligheidsdoelstelling van Fluvius

Bij Fluvius streven we naar NUL ongevallen. Ook in 2023 zetten we onze veiligheidscampagne ‘Blijf alert met de werkplekcheck: Stop-Denk-Doe’, verder. Dat biedt een duidelijk stappenplan voor veilig werken. Zowel onze eigen medewerkers, als derden worden ondergedompeld in ons ‘veiligheidsbad’. Belangrijke parameters bij arbeidsongevallen zijn de frequentiegraad en de ernstgraad. Deze cijfers geven respectievelijk het aantal arbeidsongevallen met werkverlet en het aantal dagen werkverlet weer, in verhouding tot het aantal gepresteerde werkuren per jaar.

Blijven werken aan ieders welzijn.

Fluvius trekt volop de kaart van de medewerkers die zich goed in hun vel voelen. Het team Welzijn begeleid Fluviussers daarom verder op maat naar welzijn, op een toegankelijke, vertrouwelijke en mensgerichte manier. Medewerkers kunnen bij het team van sociaal assistenten terecht wanneer ze op het werk of privé een gebrek aan balans ervaren, of te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Professionele problemen situeerden zich voornamelijk op het vlak van een te hoge werkbelasting, gebrek aan perspectief, en -nieuw- strubbelingen in de samenwerking met een collega. 
Het belang van deze contacten is de band met Fluvius warm houden, de zieke medewerkers coachen en begeleiden waar mogelijk, en zo de terugkeerdrempel op een zo laag mogelijk niveau brengen. Welzijn start ook bij preventie. Via structurele acties werken we aan de gezondheid en het werkgeluk van elke Fluvius-medewerker. Kennis over welzijnsthema’s en de vaardigheden die daarbij behoren aanscherpen, waren in 2023 ook een focus.

Infographgic over welzijn binnen Fluvius

Welzijn start ook bij preventie. Via structurele acties werken we aan de gezondheid en het werkgeluk van elke Fluvius-medewerker. Kennis over welzijnsthema’s en de vaardigheden die daarbij behoren aanscherpen, waren in 2023 ook een focus. 
We zetten ook in op samenwerkingen rond mentaal en fysiek welzijn met externe partners. Zo werd de samenwerking met Mindlab, een digitaal platform met tips over tal van welzijnsthema’s, verdergezet. Voor het fysiek welzijn werkten we in 2023 samen met Energy Lab om zoveel mogelijk medewerkers aan te zetten tot beweging. Twintig medewerkers konden zich persoonlijk laten coachen met een specifiek doel. En tot slot bieden we onze medewerkers gratis conditietesten, cardiologische testen en energy scans aan.
De voorbije jaren kozen enkele collega’s ervoor om uit het leven te stappen. Om ook in deze moeilijke omstandigheden professioneel te kunnen ondersteunen, werkt het team Welzijn een suïcidepreventiebeleid uit. Samen met een partner van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg schrijven zij een draaiboek dat ervoor zorgt dat de communicatie en de ondersteuning op een correcte en efficiënte manier gebeuren.