Strijd tegen energiearmoede

Strijd tegen energiearmoede

Wie door betaalmoeilijkheden geen energiecontract meer krijgt van zijn commerciële leverancier, kan rechtstreeks bij ons terecht. Met een brede dienstverlening van opvolging en begeleiding proberen we er als sociale energieleverancier voor te zorgen dat deze klanten schuldenvrij worden en blijven. Bedoeling is dat ze op termijn weer de switch maken naar een commerciële leverancier.

Maar we gaan nog verder en ondernemen actie om energiearmoede terug te dringen. Vanuit onze expertise kunnen we een bijdrage leveren, samen met een grote groep partners. Ook bij kwetsbare doelgroepen zetten we in op energie-efficiëntie door energiebewust gedrag en energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Man draait lamp in tijdens energiescan

Energiescans bij kansarme gezinnen

In 2022 voerden we 22 873 energiescans uit, waarbij kwetsbare gezinnen concrete tips krijgen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Tegelijk deden we enkele kleine, energiebesparende ingrepen: ledlamp, spaardouchekop, tochtstrips, …
In 2022 gebruikte deze klantengroep 146 058 kortingsbonnen t.w.v. 150, 200 of 250 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast, diepvries, wasmachine of droogkast.

Fluvius Prepaid

Als sociale leverancier hielpen we in 2022 zo’n 132 000 klanten die het financieel moeilijk hebben en niet langer bij hun commerciële leverancier terecht kunnen. We leveren energie tot ze weer een energiecontract hebben afgesloten bij een andere leverancier. Daarnaast bieden we hen ook inzicht in hun verbruik en voorkomen dat hun schulden verder oplopen.

Met de invoering van Prepaid begin 2021 contacteerden we de klant pas om een digitale meter te plaatsen als hij ook bij ons de energiefactuur niet betaalde. Sinds 1 juli 2022 mogen we voor elektriciteit meteen Prepaid activeren zodra de klant bij ons terechtkomt. Met deze nieuwe regeling voorkomen we dat wie het financieel al moeilijk heeft, nog meer schulden maakt. Eind 2022 telden we bijna 81 000 actieve Prepaid-meters.

Prepaid logo

Afscheid van de budgetmeter

Eind 2022 namen we ook afscheid van de klassieke budgetmeter met het bijhorende oplaadkaartje: het einde van een tijdperk. Op 9 januari 2022 ging – na bijna 20 jaar – de stekker eruit. Het verhaal van de budgetmeter begon kort na de liberalisering van de energiemarkt in 2002. De netbeheerders kregen in die vrijgemaakte markt een bijkomende rol: die van sociale leverancier. Niet veel later werden de eerste budgetmeters geplaatst: in 2004 voor elektriciteit en vijf jaar later volgde de budgetmeter voor aardgas.

Zo'n tien jaar geleden verschenen de eerste selfservicetoestellen. Aan zo'n toestel kon je met je bankkaart zelf de oplading doen zonder hulp van een klantenkantoormedewerker. Zo konden de klanten 24/7 hun budgetmeterkaart opladen.

Al sinds 1 juli 2019 plaatsen we geen klassieke budgetmeters meer. Klanten die terechtkomen bij ons als sociale leverancier, krijgen sindsdien een digitale meter met de Prepaid-functie. Het grootste voordeel van die werkwijze is dat de klant alles van thuis uit kan doen. Er is ook geen visueel onderscheid meer met een ‘reguliere’ digitale meter, dus dat mogelijke stigma verdwijnt.

Afscheid van de budgetmeter
Fluvius noodleverancier

Fluvius noodleverancier voor gasklanten AECO/Energie2030

Als gevolg van de mondiale energiecrisis hebben we op 18 maart 2022 energieleverancier AECO/Energie2030 de toegang ontzegd tot het Vlaamse distributienet voor gas. We deden dat omdat AECO/Energie2030 zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Vlaamse gasmarkt niet langer kon nakomen. Fluvius werd tijdelijk ‘noodleverancier’ van de 200 gasklanten van deze energieleverancier, die ondertussen op zoek gingen naar een nieuwe commerciële leverancier.

Fraudebestrijding

Fraude detecteren is voor ons een ‘openbaredienstverplichting’, door de overheid voorgeschreven. We zetten al jaren in op fraudedetectie en bleven dit ook in 2022 doen. Het is maatschappelijk gezien belangrijk werk: fraude staat gelijk met geld stelen van andere klanten. Ook voor de veiligheid van het elektriciteitsnet is het cruciaal.

In 2022 publiceerden we ons frauderapport van 2021.

  • In 2021 vorderden we voor 11 731 970 euro aan minimumsteun terug. Bovendien hebben we daardoor toekomstige uitbetalingen ter waarde van naar schatting
    16 300 000 euro vermeden. We rekenden in totaal een fraudekost van 56 946 euro aan.
  • Op basis van analyse van de EPB-databank met onze installatiegegevens identificeerden we 277 dossiers waarbij met de zonnepaneelinstallaties hoogst waarschijnlijk inbreuk is gepleegd op de EPB-regelgeving . In 2021 startten we de behandeling van 30 dossiers op en werden 8 verslagen van vaststelling opgemaakt.
  • In het kader van laattijdige of niet aangemelde PV-installaties identificeerden en behandelden we 1 232 dossiers, met een vordering van 467 945 euro aan achterstallig prosumententarief. Daarbij rekenden we een fraudekost van in totaal 50 844 euro aan. Ongeveer 70% van deze vorderingen werd in 2021 ook vereffend.
  • In 2021 voerde de Energie-inspectie 47 premiecontroles uit. In 26 gevallen stelde de inspectie effectief fraude vast. Dit aantal is stabiel tegenover het voorgaande jaar. Hierbij werd een premiebedrag gecontroleerd van 362 530 euro. Deze controles leidden tot een vermeden kost van 61 307 euro.
  • In 2021 werden 221 dossiers meterfraude afgesloten voor een totaal geraamd bedrag van 4,8 miljoen euro. 1,3 miljoen euro werd effectief gerecupereerd. In 2021 kenden wij een stijging van 78% t.o.v. het jaar voordien. Dit bedrag, dat vooral dankzij één groot dossier uitzonderlijk hoog ligt, is een samengesteld bedrag van gerechtelijke dossiers over cannabisplantages en meterfraude.
Infographic jaarrapport energiefraude Fluvius 2022