Collectief voor duurzame wereld

Collectief voor duurzame wereld

In samenwerking met tal van partners stellen we onze expertise ten dienste van de maatschappij en dragen we bij tot een duurzame wereld. We gebruiken onze kennis en middelen als hefboom om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet (water, energie, …) verstandig te gebruiken. Doel: meer hernieuwbare energie opwekken, de CO2-uitstoot in Vlaanderen verminderen en mensen aanzetten tot rationeel energie- en waterverbruik.

93 000 premies

Wie energiezuinige investeringen doet, kan hiervoor bij ons een premie aanvragen. In 2022 betaalde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bijna 93 000 premies uit, voor een totaalbedrag van ruim 91 miljoen euro.

Benoveren campagne

Blijvende aandacht voor BENOveren

Na de campagne rond BENOveren in 2020 bleven we ook in 2022 Beter Renoveren stimuleren.
Dat gebeurde onder meer via de blogs ‘Verbouwen en BENOveren’ en de blogs ‘Wat doet Fluvius voor jou?’.

Gratis online infosessie ‘Bespaar op je energiefactuur’

Lokale besturen kunnen gratis ‘Energiefitsessies’ organiseren over verschillende topics: van energiebesparing tot renovatiewerken. Wij organiseren die voor de inwoners op verzoek van de stad of gemeente.

In oktober en november organiseerden we 4 online sessies in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. Daar gaf een energiespecialist in 1,5 uur praktische info over efficiënter energieverbruik. De tips gingen verder dan enkel een dikkere trui aandoen of een deksel op je pot zetten tijdens het koken. Deelnemen was gratis.

Persoon controleer energiefactuur

Energiezorgplan voor openbare gebouwen

We helpen steden en gemeenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren door hen het energiezuinig maken van hun gebouwen uit handen te nemen:

Energie- en woonpremies fuseren tot 'Mijn VerbouwPremie'

De Vlaamse regering besliste begin 2022 om 2 premies samen te voegen tot 1.

  • De inkomensgebonden renovatiepremies van Wonen Vlaanderen.
  • De premies voor isolatie en energiebesparende toestellen die wij uitkeerden.

De nieuwe premie heet de ‘Mijn VerbouwPremie’. Die vraag je voortaan aan op 1 plaats: mijnverbouwpremie.be. Zo wil de overheid de drempel om de premies aan te vragen, verlagen.