Fluvius wil graag een Great Place to Work zijn voor zijn medewerkers

Great Place to Work

Bij Fluvius willen we een Great Place to Work (GPTW) zijn voor al onze medewerkers. Op een werkplek met het GPTW-kwaliteitslabel draagt iedereen professionele fierheid, kameraadschap, collegialiteit en vertrouwen hoog in het vaandel. In de praktijk doen wij dit door met onze medewerkers te praten. Wat bevalt hen en wat kan beter? Op basis van deze feedback zetten we acties op, met gedeeld leiderschap als rode draad.

GPTW-bevraging 2022: gestage, hoopvolle vooruitgang

GPTW-bevraging 2022: gestage, hoopvolle vooruitgang

Jaarlijks vragen we alle medewerkers in hoeverre ze Fluvius als een geweldige werkplek ervaren. Daarbij oordelen ze over 60 verschillende aspecten. Dit jaar haalden we opnieuw een erg hoge responsratio van maar liefst 83%, wat de resultaten bijzonder representatief maakt.

Voor 2022 haalden we een algemene eindbeoordeling van 66% (65% in 2021). Dit is nipt onvoldoende voor de GPTW-certificering. Anderzijds is het hoopvol dat de tevredenheid stijgt in een woelig jaar voor Fluvius en de ganse energiesector. We leren veel over de (on)tevredenheid bij de medewerkers. Doordat ze hun scores ook konden toelichten, weten we bovendien wat hen (minder) enthousiast maakt en wat ze als verbeter- of pijnpunten ervaren.

Een eindbeoordeling van 66% volstaat net niet voor een nieuwe GPTW-certificering, maar we hebben opnieuw veel geleerd over de (on)tevredenheid bij de medewerkers.

Werken aan een Great Place To Work

Werken aan collectief vertrouwen

De bevraging Great Place to Work (GPTW) peilt naar vijf dimensies:

  • geloofwaardigheid
  • respect
  • eerlijkheid
  • kameraadschap.

In 2022 wonnen we terrein op alle vlakken. De pijler Kameraadschap haalt opnieuw de GPTW-norm van 70% of meer (75%). Respect en trots flirten met de cruciale grens van 70% (respectievelijk 68% en 69%). Aan eerlijkheid en vooral geloofwaardigheid heeft Fluvius nog het meeste werk (respectievelijk 64% en 60%).

Leidinggevenden zijn de meest tevreden medewerkers, met een score van meer dan 70% op alle pijlers. Tussen het management enerzijds en de teamleiders en bedienden anderzijds bleek een afstand te zijn ontstaan. We speelden hierop in o.m. door verschillende brainstormsessies te organiseren met een 300-tal Fluvius-deelnemers. Ook hieruit leerden we veel over de bedrijfsbeleving en medewerkerstevredenheid, waarmee we in 2023 verder aan de slag gaan om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work