Fluvius zet veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Veilig werken blijft bij Fluvius bovenaan op de prioriteitenlijst staan. Zeker in onze sector is het een permanent punt van aandacht, opleiding en motivering, zowel voor onze eigen medewerkers als voor onze aannemers.

Veiligheid = topprioriteit

Iedereen neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid én voor die van collega’s en derden. Veilig werken begint met de strikte naleving van onze veiligheidsvoorschriften. Maar het gaat verder dan dat: elke Fluvius-medewerker denkt mee, neemt extra veiligheidsmaatregelen of beslist een opdracht niet uit te voeren als het niet veilig kan. Deze werkwijze heet het STOP-principe.

Bij Fluvius streven we naar NUL ongevallen: we willen dat iedereen die ’s morgens naar het werk vertrekt, ’s avonds weer gezond en wel naar huis gaat. In het najaar van 2022 ging onze nieuwe veiligheidscampagne, ‘Blijf alert met de werkplekcheck: Stop-Denk-Doe’, van start. Daarmee bieden we een duidelijk stappenplan voor veilig werken dat iedereen kent en altijd bij de hand heeft.

Cruciaal hierbij is dat collega’s het vertrouwen hebben om niet alleen elkaar, maar ook derden aan te spreken op onveilig gedrag. Via e-learnings en opleidingen raken de medewerkers hiermee vertrouwd. Een app toont onze techniekers een handige checklist van de veiligheidsmaatregelen bij elk type werfbezoek.

Tot slot trekken we ook de preventieadviseurs van onze aannemers en partners mee in ons ‘veiligheidsbad’.

Doe de werkcheck: stop, denk, doe. Simpel toch!

Arbeidsongevallen

Belangrijke parameters bij arbeidsongevallen zijn de frequentiegraad en de ernstgraad. Deze cijfers geven respectievelijk het aantal arbeidsongevallen met werkverlet en het aantal dagen werkverlet weer, in verhouding tot het aantal gepresteerde werkuren per jaar.

In 2022 behaalden we een frequentiegraad van 6,33. Dit resultaat bleef helaas onder onze doelstelling van 4,50. Het gros van de ongevallen zijn te wijten aan vallen, struikelen en uitglijden. Onze techniekers en meteropnemers komen vaak op onbekend terrein, bij klanten thuis of op werven waar wij niet de hoofdaannemer zijn.

Met de ernstgraad klokten we in 2022 af op 0,16, terwijl we ernaar streefden onder de 0,09 te blijven.

Op het vlak van fluïdumongevallen (met één van onze basisproducten elektriciteit en aardgas) hanteren we een beleid van nultolerantie. Spijtig genoeg noteerden we 3 fluïdumongevallen met in totaal 5 slachtoffers.

“Binnen een cultuur van gedeeld leiderschap neemt iedereen verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid, én voor die van collega’s.”