Databeheer

Databeheer

Als onafhankelijke databeheerder stellen we heel wat data ter beschikking aan verschillende partijen in het energielandschap. Op die manier bouwen we voort aan een open, actieve en betrouwbare relatie met al onze klanten, leveranciers en derden, lokale besturen en andere overheden, en onze regulatoren.
Daarbij respecteren we steeds de privacywetgeving en besteden we veel aandacht aan datakwaliteit. We bieden op onze website heel wat datasets als open data aan en breiden dit aanbod stelselmatig uit.

MIG6 bestaat één jaar

MIG6 bestaat één jaar

Alle processen binnen de markt - zoals nieuwe aansluitingen, leverancierswissels en meetregimes - staan beschreven in de ‘MIG’ (Message Implementation Guide). Dat zijn de spelregels, die alle marktspelers en hun IT-systemen nauwgezet volgen. Vandaag werken we, om aan de veranderende verwachtingen van de energietransitie te voldoen, met de nieuwste versie MIG-6.

Voor de energiemarkt zorgt MIG6, in combinatie met nieuwe processen, voor een grote stap richting de marktwerking van de toekomst. Maar ook voor onze klanten zijn er nieuwe mogelijkheden.

  • Klanten kunnen kiezen voor een maandfacturatie voor elektriciteit en gas. Zo zijn er al 20 957 contracten met maandfacturatie voor elektriciteit en 10 129 voor gas.
  • Klanten kunnen bij de energieleveranciers een ‘meetregime 3’ aanvragen, waarbij kwartierwaarden worden uitgewisseld en dynamische leveringscontracten mogelijk zijn. Vandaag genieten 11 555 klanten van dit meetregime.
  • Klanten kunnen energie delen of verkopen aan andere aansluitpunten (EAN’s). Eind 2022 telden we meer dan 600 klanten die aan een vorm van energiedelen deden. Dit cijfer stijgt gestaag.

Koppeling met Woningpas en V-test

De Woningpas, de online toepassing van de Vlaamse overheid met allerlei relevante informatie over elke woning en elk perceel in Vlaanderen, wordt steeds gebruiksvriendelijker. Door een nauwe samenwerking met Fluvius vinden gebruikers er sinds begin 2022 ook informatie over hun aangemelde zonnepanelen, energiemeter(s) en jaarlijks verbruik voor gas en elektriciteit. Wie deze gegevens in de Woningpas wil zien, moet een aanvraag doen om de energiegegevens te delen op ons klantenportaal mijn.fluvius.be.

Ook de online tool V-test van energieregulator VREG maakt gebruik van deze data-uitwisseling. Met V-test kunnen klanten alle aangeboden gas- en elektriciteitscontracten in Vlaanderen met elkaar vergelijken. Zo beschikt de VREG sinds juni 2022 over de meest recente en accurate informatie die nodig is voor een realistische vergelijking tussen de energiecontracten.

Koppeling met Woningpas en V-test
Fluvius technieker plaats de 2 000 000ste digitale meter

Versnelde uitrol digitale meter

Op 10 november 2022 klokten we af op 2 miljoen geplaatste digitale meters in Vlaanderen, een toename van bijna 1 miljoen meters op jaarbasis. Ook op het vlak van marktaandeel was dit een belangrijke mijlpaal, want sindsdien staan ze opgesteld bij minstens 1 op 3 gezinnen in Vlaanderen.

In 2022 won de digitale meter duidelijk aan populariteit en draagvlak. Door de hoge energieprijzen gingen steeds meer Vlamingen op zoek naar detailinformatie over hun energieverbruik. Daarnaast kregen gezinnen met digitale meters er in 2022 ook heel wat nieuwe mogelijkheden bij, zoals de verkoop van zonnestroom, maar ook maandfacturatie en energiedelen.

Digitale watermeter

Een ander belangrijk project dat opstartte in 2022: de digitale watermeters. Op 18 februari 2022 werd de eerste digitale watermeter geïnstalleerd in een pilootproject van 3 Vlaamse waterbedrijven (De Watergroep, FARYS en Pidpa) en netbedrijf Fluvius. Dat project bereidt de grootschalige uitrol van de digitale watermeter voor.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen de nutsbedrijven gebeurt de installatie van de digitale meter voor elektriciteit, gas en water gelijktijdig, via dezelfde aannemer. Daarnaast wordt de bestaande communicatietechnologie maximaal hergebruikt: de digitale watermeters worden - net als de gasmeters - gekoppeld aan onze digitale elektriciteitsmeter en kunnen zo met de buitenwereld communiceren.

Digitale watermeter

Hoeveel digitale meters telt Vlaanderen eind 2022?

Mijn Fluvius: gratis online aan de slag met je digitale verbruiksinfo

Met Mijn Fluvius kan elk gezin gratis en online zijn verbruiksinfo raadplegen en zo een beter zicht krijgen op zijn energieverbruik. De digitale meter stuurt deze gegevens naar Mijn Fluvius.

De digitale meter biedt Mijn Fluvius standaard de historiek van de verbruiksinfo per dag aan, zowel voor elektriciteit als voor gas. Klanten kunnen ook detailgegevens aanvragen, per uur voor gas en per kwartier voor elektriciteit. Het gratis aanbod van die info is een belangrijke stap in de bewustwording en sensibilisering van elke Vlaming op het vlak van zuiniger, slimmer en groener energiegebruik.

Steeds meer gezinnen met een digitale meter gaan er ook actief mee aan de slag door hun gratis toegang tot Mijn Fluvius te activeren. Eind 2022 was dat het geval voor 373 616 gezinnen, goed voor 30% van alle gezinnen met een digitale elektriciteitsmeter. Liefst 74 381 gezinnen koppelden een apparaatje met een slimme app (maakjemeterslim.be) aan de gebruikerspoort van hun digitale meter. Zo kunnen ze hun energieverbruik bijna live opvolgen (per seconde voor elektriciteit en per kwartier voor gas).

Mijn Fluvius