Gedeeld leiderschap en vertrouwen

Vertrouwen en gedeeld leiderschap

Bij Fluvius streven we naar een cultuur van vertrouwen, gedeeld leiderschap en continu verbeteren. Om dit te bereiken, blijven we inzetten op twee strategische keuzes:

  • leidinggevenden en teams begeleiden naar gedeeld leiderschap
  • inzetten op het Nieuwe Werken
Vertouwen en gedeeld leiderschap

Leidinggevenden en teams begeleiden naar gedeeld leiderschap

Het team moet meer zelf initiatief kunnen nemen in hun dagelijkse opdrachten. Daarvoor hebben ze vertrouwen van het management nodig, zodat ze niet alles nog eens moeten aftoetsen.

Dat zorgt voor een win-winsituatie.

  • Medewerkers krijgen vertrouwen, inspraak en autonomie. Dit ownership zorgt voor een groter engagement en meer werkplezier.
  • Klanten worden nog sneller geholpen doordat medewerkers zelf mogen beslissen.
  • Managers hebben meer tijd voor strategische zaken.

De keuze voor zelforganiserende teams vergt een fundamentele mentaliteitsverandering, zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers. Een intensief opleidingstraject laat iedereen kennismaken met de nieuwe manier van werken.

Leren anders te werken

Met interne coaches zoeken de teams welke waarden en overtuigingen cruciaal zijn voor meer gedeeld leiderschap. Ook bieden we concrete technieken aan om beter (samen) te werken.

Voor 2022 en 2023 focussen we op 4 thema’s, nl. vertrouwen en psychologische veiligheid verhogen, constructief conflicten leren aangaan, de cultuur en gedeeld leiderschap scherp stellen en de verwijdende kloof overbruggen.

Bij Fluvius leren we anders werken

Inzetten op het Nieuwe Werken

Bij het Nieuwe Werken zetten we in op plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je je werk kunt doen vanop elke locatie, zowel thuis als op kantoor. Digitale tools en middelen (zoals MS Teams en Sharepoint) helpen ons hierbij. Daarnaast moeten we kunnen werken vanuit vertrouwen en autonomie, volledig in lijn met onze keuze voor gedeeld leiderschap.

Als we met zijn allen meer plaatsonafhankelijk werken, dan moet onze kantooromgeving daaraan aangepast worden. We gaan vooral nog naar kantoor om samen te werken en te overleggen met onze collega's. Wie dat wil, kan individuele taken meer van thuis doen. Daarom stappen we op kantoor overvan vaste individuele werkplekken naar flex-werkplekken en samenwerkingsruimtes.

Inzetten op het Nieuwe Werken

Inzetbaar zijn en blijven in een flexibele organisatie

In een snel veranderende professionele omgeving willen we voortdurend mee-evolueren en onszelf bijscholen. Daarom zetten we volop in op de ontwikkeling van de juiste competenties van onze medewerkers. Een flexibel inzetbare medewerker heeft drie zaken nodig:

  • fitheid (kunnen werken)
  • motivatie (willen werken)
  • de juiste competenties om inzetbaar te zijn en te blijven.

In 2022 kon onze eigen Fluvius Academy, het geheel van interne opleidingscentra, de volgende indrukwekkende cijfers voorleggen:

Fluvius academy 2022