Zorgen voor netwerken

Zorgen voor netwerken

Fluvius is een netbedrijf. We leggen publieke netten aan voor elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, riolering, kabeltelevisie, telecom en warmte. Vervolgens geven we onze klanten toegang tot die publieke netten. En ten slotte verzorgen we dag en nacht de dienstverlening rond deze nutsvoorzieningen. De focus ligt daarbij op betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Twee ambities: betrouwbaar en betaalbaar

Twee ambities: betrouwbaar en betaalbaar

 • Betrouwbaar: Door onderbrekingen op laag- en op middenspanning kreeg een Fluvius-laagspanningsklant in 2022 gemiddeld slechts 22 minuten en 29 seconden lang geen elektriciteit geleverd. Daarmee behoort Vlaanderen bij de absolute top in Europa. Zo leveren we een bijdrage aan het comfort van onze klanten.
 • Daling distributienettarieven: Deze tarieven bepalen hoeveel inkomsten de Vlaamse netbeheerders ontvangen. De Vlaamse regulator VREG legt deze tarieven vast volgens een bepaalde tariefmethodologie. Dat zogenaamde ‘toegelaten inkomen’ daalde in 2022 voor elektriciteit met 20% ten opzichte van het voorgaande jaar, en voor aardgas met 6%. Dat is mede dankzij enkele beslissingen van de overheid rond
  • de verkoop van groenestroomcertificaten
  • de manier waarop de openbaredienstverplichtingen worden aangerekend
  • de omvorming van enkele federale toeslagen naar een bijzondere accijns.

  Voor gezinnen met een gemiddeld verbruik daalden de distributienettarieven in 2022 voor elektriciteit met 87 euro (incl. transmissie) en voor aardgas met 18 euro. Voor bedrijven tekent zich een gelijkaardige evolutie af. Zoals steeds is de concrete situatie per distributienetbeheerder verschillend.

Extra inspanningen voor energie- en klimaattransitie

De energie- en klimaattransitie dendert onverbiddelijk voort en Fluvius engageert zich om die maximaal te ondersteunen. Op 8 juni legden we een gedetailleerd investeringsplan voor met maatregelen die we moeten nemen tussen 2023 en 2032. Op 13 juni riep Fluvius ook een nieuwe directie Energie- en Klimaattransitie in het leven. Een toegewijd team coördineert de impact van de energietransitie en de klimaatadaptatie op ons bedrijf, zodat we de publieke nutsvoorzieningen sneller kunnen voorbereiden op de maatschappelijke verwachtingen van morgen.

Extra inspanningen voor energie- en klimaattransitie
Slim netwerkbeheer

Slim netwerkbeheer

We blijven investeren in technisch geavanceerde manieren om onze netten in ‘real time’ op te volgen en zo flexibel mogelijk aan te sturen. Dankzij zo’n systeem kunnen we veel meer groene energie toelaten op onze bestaande netten, onze netbetrouwbaarheid hoog houden en een aantal zware netinvesteringen vermijden. Die digitalisering is cruciaal voor de energietransitie.

Eind 2021 voltooiden we al de uitrol van het Distribution Management System (DMS), ons centrale slimme netwerkbeheersysteem voor heel Vlaanderen. Van daaruit kunnen we vandaag al ons volledige middenspanningnet opvolgen en aansturen.

Maar we willen goed kunnen inspelen op de energietransitie, en het daaraan gekoppelde stijgende elektriciteitsverbruik en de toenemende injectie. Daarom maken we ook alle nieuwe distributie- en klantencabines standaard uitleesbaar en aanstuurbaar via ons DMS. Eind 2022 plaatsten we ons 500ste ‘digital substation’ in Viane, een deelgemeente van Geraardsbergen.

Lokale productie in stijgende lijn

Hoewel Fluvius niet verantwoordelijk is voor de productie van elektriciteit, spelen we toch een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame, koolstofarme energie. We zorgen namelijk voor de aansluiting van decentrale (= lokale), vaak hernieuwbare energiebronnen. Bovendien distribueren we de opgewekte elektriciteit via onze netten.

Het lokaal geïnstalleerde vermogen op onze netten neemt stelselmatig toe. In 2022 kwamen er 55 windmolens bij op het land en eind 2022 namen we de kaap van 700.000 PV-installaties in Vlaanderen.

Lokale productie in stijgende lijn

Geïnstalleerd decentraal vermogen: 2021 - 2022

Geïnstalleerd decentraal vermogen
% 2021
kVA 2021
2022
kVA 2022
Zonnepanelen ≤ 10 kVA
38,4
2 668 016
39,9
3 155 303
Zonnepanelen > 10 kVA
21,7
1 504 499
20,0
1 580 097
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
14,3
991 146
18,7
1.476 472
Windturbines
18,6
1 291 327
14,2
1 291 327
Bio-WKK
3,6
252 994
3,3
259 832
Biomass
1,5
105 687
1,4
114 397
Andere
1,8
126 554
2,6
202 319
Totaal
100
6 940 222
100
7 913 145

Opvallende netwerkprojecten van Fluvius in 2022

Fluvius registreert meer dan 4 000 incidenten na doortocht stormen Eunice en Franklin

Over heel Vlaanderen registreerde Fluvius 3 600 plaatsen met lokale stroomuitval en nog eens bijna 500 gevallen met een breuk in de kabeldistributie. Fluvius zette dat hele weekend de klok rond meer dan 500 technici, dispatchers en aannemers in.

Fluvius registreert meer dan 4 000 incidenten na doortocht stormen Eunice en Franklin
Spoedaansluiting voor nooddorpen in Mechelen en Antwerpen

Spoedaansluiting voor nooddorpen in Mechelen en Antwerpen

De eerste stap in de totstandkoming van nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen is de aanleg van nutsvoorzieningen. Fluvius zette alles op alles om de elektriciteitsaansluiting van de dorpen snel te realiseren.

Fluvius maakt Hageland klaar voor de energietransitie

Een nieuwe schakelpost in Bekkevoort versterkte het lokale elektriciteitsnet, met het oog op meer ontvangstcapaciteit voor duurzame energie op het stroomnet.

Fluvius maakt Hageland klaar voor de energietransitie
Fluvius sluit drie nieuwe Wervikse windturbines aan op het net

Fluvius sluit drie nieuwe Wervikse windturbines aan op het net

De aansluiting was een belangrijke stap in de realisatie van de 108-meter hoge turbines. Ze voorzien sinds het najaar 2022 ruim 5 000 gezinnen van groene stroom.

Fluvius voltooit installatie voor injectie groen gas bij Verko

Een nieuwe installatie van afvalverwerkingsbedrijf Verko vergist groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Sinds de zomer van 2022 injecteert Verko groen gas (biomethaan), opgewekt uit GFT-afval, in het gasnet van Fluvius en gebruiken ze dat gas als brandstof voor vuilniswagens.

Fluvius voltooit installatie voor injectie groen gas bij Verko
Fluvius combineert bedrijfsaansluitingen met grote netversterking voor Aalst en omgeving

Fluvius combineert bedrijfsaansluitingen met grote netversterking voor Aalst en omgeving

In combinatie met werken voor enkele grote bedrijfsaansluitingen, vernieuwde en versterkte Fluvius tegelijk het bestaande elektriciteitsnet voor de bewoners van Aalst en omgeving. Deze win-winoperatie ter voorbereiding van de energietransitie leverde tegelijkertijd minder hinder op door de gebundelde aanpak.

Elektriciteitsnet Fluvius duikt onder: grootste inhaalbeweging voor Diksmuide

De voorbije jaren bracht ondergronds Fluvius 35 km middenspanningsleidingen aan, waarvan bijna 20 kilometer in Diksmuide. Dat is een flinke stap vooruit in een langlopend project om bovengrondse elektriciteitsnetten minder kwetsbaar te maken en de betrouwbaarheid in de regio te garanderen.

Elektriciteitsnet Fluvius duikt onder: grootste inhaalbeweging voor Diksmuide

Warmtenetten: in de lift

Steeds meer lokale besturen gebruiken warmte als energiebron. Zo telden we eind 2022 in 15 Vlaamse gemeenten meer dan 67,9 km warmtenet, waarop 2 123 klanten zijn aangesloten. Ook het aantal warmteprojecten steeg. Aangezien ook warmte onderdeel is van onze multi-utility-visie, zorgen wij voor de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten.

Rol Fluvius: warmtenetten op publiek domein

We zetten voluit in op de maximale realisatie van het beschikbare potentieel aan warmtenetten in Vlaanderen. We stellen voor om de aanleg en het beheer van warmtenetten op het Vlaamse openbaar domein te reguleren, onder toezicht van een Vlaamse regulator. Het netwerk is in dat geval eigendom van de gemeente (of van een groep van gemeenten). Deze aanpak lost een aantal risico’s en maatschappelijke vragen op.

Waar het kan, willen we de vrije markt maximaal laten spelen, zoals bij warmteproductie en -levering, en ook bij de aanleg van warmtenetten op privéterrein

Warmtenetten: in de lift

Onze meest opvallende warmteprojecten in 2022

 • Warmtenet Antwerpen Noord: de haven
  Op 20 december 2022 werd symbolisch de eerste buis van het Warmtenetwerk Antwerpen Noord aangelegd, dat wordt aangesloten op restwarmte van de draaitrommelovens van Indaver. Vanaf 2024 wordt de eerste industriële warmteafnemer erop aangesloten. Daarna legt Fluvius, vanuit dit netwerk, een residentieel netwerk aan dat vanaf dat moment zo’n 3 200 sociale woningen van Woonhaven in de wijken Luchtbal en Rozemaai van warmte voorziet.
 • Warmtenet Aalst: restwarmte Tereos
  De nieuwe appartementen en wooncomplexen die verrijzen aan de kaaien in Aalst, zullen verwarmd worden met de restwarmte van glucose- en zetmeelfabrikant Tereos. Fluvius en Tereos hebben hiervoor, in samenwerking met de Stad Aalst, een 30-jarige overeenkomst gesloten. Ook met projectontwikkelaars Odebrecht en Groep Huyzentruyt sloot Fluvius een samenwerkingsovereenkomst af voor de levering van de bij Tereos afgenomen warmte. De aanleg van het warmtenet start wellicht in het najaar van 2023 om operationeel te zijn in 2024.
 • Warmtenet Suikerpark in Veurne: chipsfabrikant PepsiCo
  De werken voor het eerste warmtenet in de Westhoek schieten goed op. In september ging een nieuwe, belangrijke fase in: de West-Vlaamse Intercommuniale (WVI), Fluvius en Noven maken de koppeling tussen de restwarmte van de chipsoven van PepsiCo en de nieuwe woonwijk Suikerpark. Vanaf 2023 verwarmen alle bewoners van Suikerpark hun woning met deze restwarmte.
 • Zowel in Antwerpen als in Turnhout hebben we een roadmap uitgetekend voor een stadsbreed warmtenet.
 • Naast de vele nieuwe warmteprojecten blijven we uiteraard ook de exploitatie van de al operationele warmtenetten ter harte nemen.
Onze meest opvallende warmteprojecten in 2021

Datanetwerken van de toekomst: glasvezel

Datanetwerken van de toekomst: glasvezel

Om alle Vlamingen aan te sluiten op ‘snel’ en budgetvriendelijk internet, ging Fluvius op zoek naar partners om samen het ‘datanetwerk van de toekomst’ in Vlaanderen uit te bouwen. Op 19 juli 2022 sloten Telenet Group Holding NV en Fluvius daarvoor een bindend akkoord. De ambitie is om op termijn snelheden van 10 Gbps aan te bieden.

Zoals eerder aangekondigd richten beide bedrijven samen een nieuw, onafhankelijk en zelfvoorzienend infrastructuurbedrijf op (werknaam ‘NetCo’). Daarin heeft Telenet een aandeel van 66,8% en Fluvius van 33,2%.
NetCo maakt daarbij de keuze: investeren

 • in de geleidelijke evolutie van de huidige hybride glasvezel-coax (HFC)-netwerkinfrastructuur naar een Fiber-to-the-Home (FttH)-netwerk of
 • in de upgrade van het bestaande HFC-netwerk. Ambitie daarbij is om 78% van Vlaanderen tegen 2038 van glasvezel te voorzien, mogelijk in samenwerking met externe partners. Zo kan iedereen in Vlaanderen van de snelst mogelijke en meest betrouwbare internetverbinding blijven genieten.

De investering van naar schatting maximaal 2,0 miljard euro wordt voornamelijk gefinancierd door NetCo’s kasstromen en vereist daardoor geen toenemende externe financiering. Wellicht kan de nieuwe vennootschap van start gaan in de zomer van 2023.
Het plan is dat Telenet zijn servicegebied in delen van Brussel en Wallonië in NetCo inbrengt. Zo maken die ook deel uit van NetCo’s investeringen.

Datanetwerken van de toekomst

Waterbeheer: grootste rioolnetbeheerder van Vlaanderen

We willen een strategische rol spelen binnen het Vlaamse waterbeheer. Door de krachten te bundelen met de gemeenten, kan afvalwater nog beter worden gezuiverd.

Investering in het rioleringsnet

We willen het komende decennium ons budget voor riolering met meer dan de helft opkrikken. Het huidige gemiddelde budget van 80 miljoen euro verhogen we vanaf 2024 naar 130 miljoen euro, en dat zeker tot 2033. Dat moet ons de nodige slagkracht geven om onze ambitieuze doelstellingen waar te maken. Die centen koppelen we aan een duidelijke roadmap die de belangrijkste stappen oplijst. Daarnaast richtte Fluvius een nieuwe afdeling op binnen de directie Netuitbating, om alle noodzakelijke investeringen en operationele taken te realiseren.

Investering in het rioleringsnet
Blue Deal

Blue Deal

We kampen in Vlaanderen afwisselend met watertekorten en -overlast. Het is tegelijk té nat en té droog. Onze natuur is sterk versnipperd, wat de ecosystemen ook onder druk zet.

Om die problemen structureel aan te pakken, lanceerde de Vlaamse regering in 2020 de Blue Deal. Dat is de verzamelnaam voor een groot aantal projecten en initiatieven die Fluvius ondersteunt, en die onder andere focussen op ontharding, vernatting, circulair watergebruik, verkoeling en vergroening.