Alle licht led

Altijd licht led

Samen met onze aandeelhouders, de lokale besturen, zetten we volop in op de modernisering van de openbare verlichting (OV). Concreet: we vervangen systematisch alle analoge OV-lampen door interactieve ledverlichtingstoestellen. Doel is om tegen 2030 alle lichtpunten in Vlaanderen om te bouwen naar leds, zoals in het Vlaamse regeerakkoord staat. We ondertekenden daarvoor samen met VVSG en technologiefederatie Agoria een intentieverklaring. Ondertussen is al meer dan 19% van onze OV overgeschakeld op leds.

Licht-als-een-dienst: versneld investeren in verledding

Sinds 2019 kunnen lokale besturen intekenen op onze formule ‘licht-als-een-dienst’, waarbij wij de verledding van de gemeente in handen nemen. In 2020 kozen opnieuw 23 lokale besturen voor dit pakket ‘OV 2.0’.

Daarmee besliste 89% van alle Vlaamse steden en gemeenten in te gaan op dit aanbod, dat tegemoet komt aan hun vraag naar financiële en technische ondersteuning bij de omschakeling naar led.

Ook spelen we zo in op de nood van lokale overheden aan interactieve en flexibel aanstuurbare verlichting, en aan energiebesparing en CO2-reductie.

Medewerkers tonen nieuwe openbare led verlichting
Ledverlichting in Ronse
Medewerkers in een liftwagen
Controle van ledverlichting
Nieuwe ledverlichting langs fietspad