Collectief voor duurzame wereld

Collectief voor duurzame wereld

In samenwerking met een tal van partners stellen we onze expertise ten dienste van de maatschappij en dragen we bij tot een duurzame wereld. We gebruiken onze kennis en middelen als hefboom om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet (water, energie …) verstandig te gebruiken. Doel: meer hernieuwbare energie opwekken, de CO2-uitstoot in Vlaanderen verminderen en mensen aanzetten tot rationeel energieverbruik.

BENOveren: premies voor duurzame investeringen

Ook in 2020 vormde BENOveren (‘beter renoveren’) een van onze prioriteiten. Doel: totaalrenovatie stimuleren en drempels wegnemen door begeleiding aan te bieden bij collectieve renovatie. Wie energiezuinige investeringen doet, kan bij ons een premie aanvragen. In 2020 betaalden we 92 246 premies uit, voor een totaalbedrag van ongeveer samen goed voor zo’n 48 miljoen euro.

Als investeerders in woningen drie of meer maatregelen combineren in een totaalrenovatie, komen ze sinds 2017 in aanmerking voor extra totaalrenovatiebonussen, bovenop de premies.

Negen personen die in dezelfde gemeente bezig zijn met een totaalrenovatie, kunnen via het Burenpremie-project een professionele BENOvatiecoach aanvragen. Deze coach geeft renovatie-advies, vergelijkt offertes, geeft raad bij de uitvoering en vraagt alle premies aan. Wij vergoeden deze BENOvatiecoach voor zijn werk via de Burenpremie en zorgen ook voor zijn opleiding. Intussen zijn in elke Vlaamse gemeente erkende BENOvatiecoaches actief.

Benoveren campagne

BENOveren-campagne

In de herfst van 2020 ondersteunden we een overheidscampagne op de radio en via digitale media, die BENOveren als begrip bij het grote publiek bekender heeft gemaakt. Concreet bereikte deze campagne een op de drie renoverende Vlamingen. Enkele andere resultaten van de campagne:

  • aspecten zoals warmte en comfort worden nu sterker met BENOveren geassocieerd
  • van wie de campagne heeft gezien, is de meerderheid geïnteresseerd in de ‘tips & tricks’ rond BENOveren.

Energiezorgplan voor openbare gebouwen

We helpen steden en gemeenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren door hen het energiezuinig maken van hun gebouwen uit handen te nemen.