Fluvius blijft werken aan welzijn

Blijven werken aan welzijn

Fluvius mikt op tevreden medewerkers die zich goed in hun vel voelen. We hebben veel aandacht voor ieders welzijn en energiebalans, en blijven daar voortdurend aan werken.

Menselijke energie in balans

De menselijke energie is verdeeld over vier ‘batterijen’. In onze initiatieven hebben we steeds oog voor een of meerdere van deze vier batterijen.

Fluvius fysieke batterij
Fluvius mentale batterij
Fluvius sociale batterij
Fluvius zingeving batterij
Fluvius zet in op preventie

Preventie voor alles!

Medewerkers met stress, gezondheidsproblemen of conflicten op het werk kunnen bij onze sociaal assistenten terecht. Maar bovenal geloven we sterk in preventie.

Concreet werken we via deze structurele acties aan de gezondheid en het geluk van elke Fluvius-medewerker.

Welzijnswebinars

Door corona moesten veel medewerkers opeens voltijds thuiswerken. Met interne webinars gaven medewerkers elkaar tips, wat leidde tot interactie over de kracht van positief denken, zelfzorg voor jou en je team, optimale focus, omgaan met angst, en de weg van digi-stress naar digi-happiness.

Ook na corona zullen deze thema’s relevant blijven, dus de webinars blijven op de agenda.

Fluvius zet in op welzijn van zijn medewerkers
Zelforganiserende technische teams

Welzijnsopleidingen

We herwerkten de welzijnsopleidingen op twee vlakken. Enerzijds is deze opleiding niet meer alleen bedoeld voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers, als onderdeel van gedeeld leiderschap.

Anderzijds is ook het preventieluik opgenomen in de opleiding. Thema’s zijn onder meer ‘Boost je energie’, ‘Stress’ en ‘Verzuimbeleid – positief spreken over aanwezigheid’.

Welzijnsmagazine: energie in de brievenbus

Elke Fluvius-medewerker kreeg in 2020 opnieuw het Welzijnsmagazine in de bus, boordevol praktische tips om zelf je energie te doseren en te verdelen.

De persoonlijke verhalen van collega’s die vandaag al voor hun eigen welzijn of dat van anderen zorgen, zijn een inspiratiebron.

DIY-kit: zelfzorg, welzijn en energie voor jou en je team

Conditietesten en gezondheidsscans

Medewerkers kunnen bij Fluvius gratis conditietesten en gezondheidsscans laten uitvoeren. Samen met partner EnergyLab lanceerden we specifieke campagnes over gezonder eten en meer bewegen.

Door corona moesten we onze geplande events schrappen, maar EnergyLab schakelde snel over naar digitale opvolging en bleef medewerkers motiveren om een gezonde levensstijl aan te houden.

Digitale welzijnschecks

Elke maand publiceren we op intranet een digitale Welzijnscheck. Doel: de medewerkers informeren en inspireren om oog te hebben voor hun welzijn.

Telkens staat één aspect van een van de vier energiebatterijen centraal, bv. ‘motivatie’ (zingevende batterij).

Fluvius steunt de Voedselbanken

Het welzijnsteam stelde samen met collega’s uit de hele organisatie een gezond kookboek en een aantal bewegings- en relaxatievideo’s samen, ten voordele van de Voedselbanken.

Extra: opvolging besmette medewerkers

Het team van sociaal assistenten volgde besmette medewerkers, hun leidinggevenden en collega’s, en soms ook de familieleden, extra nauwgezet op.

Ook was er bijkomende aandacht voor het welzijn van de technici die dagelijks het terrein op moesten.

Fluvius zet in om de verspreiding van corona tegen te gaan