Fluvius zet veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Veilig werken stond bij Fluvius altijd al bovenaan de prioriteitenlijst, maar door COVID-19 kreeg dit thema afgelopen jaar nog een extra dimensie. We volgden de situatie van zeer nabij op en stuurden voortdurend bij. Daarbij streefden we steeds naar een zo uniform mogelijke aanpak voor de hele energiesector.

Fluvius-technicus met mondmaskers tijdens werken

COVID-19

Ook sinds de intrede van COVID-19 beschermen we onze medewerkers optimaal via strikte hygiënemaatregelen.

  • Onze technici beschikken over alle nodige beschermingsmiddelen, afgestemd op het type werk.
  • Voor de start van de werken overlopen de technici een checklist met 19 regels (afstandsregels, gebruik beschermingsmiddelen en gereedschappen, klantencontacten, contact met afvalwater …). Dit geldt ook voor alle aannemers en andere partners.
  • Ook in onze klantenkantoren en bij meteropnames bij klanten thuis werden de veiligheidsprocedures verstrengd. Nagenoeg alle kantoormedewerkers werken verplicht thuis. De vergaderingen van alle bestuursorganen vinden digitaal plaats.

Veiligheid = topprioriteit

Iedereen neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid, én voor die van collega’s en derden.

Veilig werken begint met de strikte naleving van onze veiligheidsvoorschriften. Maar het gaat verder dan dat: elke Fluvius-medewerker denkt mee, neemt extra veiligheidsmaatregelen of beslist een opdracht niet uit te voeren als het niet veilig kan. Deze werkwijze heet het STOP-principe.

Cruciaal hierbij is dat collega’s het vertrouwen hebben om niet alleen elkaar, maar ook derden aan te spreken op onveilig gedrag. Via learnings en opleidingen raken de medewerkers hiermee vertrouwd. Een app toont onze technici een handige checklist van de veiligheidsmaatregelen bij elk type werfbezoek.

Tot slot trekken we ook de preventieadviseurs van onze aannemers en partners mee in ons ‘veiligheidsbad’.

Fluvius-technicus toont corona-maatregelen

Arbeidsongevallen

Qua arbeidsongevallen was 2020 geen goed jaar, maar wel beter dan 2019. Dit geeft aan dat onze inspanningen renderen, maar we blijven onze acties op dit gebied zeer nauwgezet opvolgen en bijsturen.

Aantal/Jaar
2019
2020
Arbeidsongevallen
128
101
Arbeidsongevallen met werkverlet
64
41
Dagen werkverlet
1199
735

Belangrijke parameters bij arbeidsongevallen zijn de frequentiegraad (Fg) en de ernstgraad (Eg). Deze cijfers geven respectievelijk het aantal arbeidsongevallen met werkverlet en het aantal dagen werkverlet weer in verhouding tot het aantal gepresteerde werkuren per jaar.

In 2020 haalden we een frequentiegraad (Fg) van 4,77. Dit resultaat bleef helaas onder onze doelstelling van 4,50. Ongeveer de helft van de ongevallen is te wijten aan vallen, struikelen en uitglijden.

Met de Ernstgraad (Eg) klokten we af op 0,09, terwijl we ernaar streefden onder de 0,09 te blijven. Het aantal verletdagen als gevolg van struikel-, val- en glijdongevallen bedraagt ongeveer 30% van het totaal.

Op het vlak van fluïdumongevallen (met een van onze basisproducten elektriciteit en aardgas) hanteren we een beleid van nultolerantie. Toch telden we in 2020 twee fluïdumongevallen (t.o.v. 4 in 2019).

“Binnen een cultuur van gedeeld leiderschap neemt iedereen verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid, én voor die van collega’s.”