Databeheer

Databeheer

We beheren heel wat gegevens over energie, van verbruiksgegevens van gezinnen en bedrijven tot daaraan gerelateerde data, zoals adressen, technische gegevens, verhuisinfo en de energiecontracten van elke klant. Fluvius bezorgt elke energieleverancier tijdig de correcte gegevens om een eindafrekening te maken. Deze opdracht, die zich achter de schermen afspeelt, is cruciaal om de energiemarkt te laten werken.

Versnelde uitrol digitale meter

In een aangepast energiebesluit van 17 juli 2020 legde de Vlaamse regering de ambitie vast om alle klassieke meters in Vlaanderen tegen 1 juli 2029 te vervangen door digitale energiemeters, waarvan 80% reeds in 2024. Daarvoor is de ‘natuurlijke’ uitrol – waarbij de oude meters bij een verbouwing e.d. vervangen worden – niet voldoende.

Daarom gaan we een tandje bijsteken en heel actief, gemeente per gemeente, de meters vervangen. Eind 2020 stelden we drie aannemersgroepen aan die deze ‘versnelling’ helpen realiseren.

Hoeveel digitale meters telt Vlaanderen eind 2020?

Infographic stand van zaken digitale meter

Online platform voor opvolging data uit digitale meter

Digitale meters bieden de klant een aantal concrete basisfuncties:

  • meteropname
  • diensten op afstand, waaronder doorsturen van verbruiksgegevens
  • meer informatie over het energieverbruik in een gebouw of woning

Daarnaast zitten in de digitale elektriciteitsmeter twee gebruikerspoorten, zodat de klant zelf ‘slimme’ toestellen kan koppelen aan zijn digitale meter. Daarmee kan hij zijn energieverbruik in detail monitoren en/of ‘slimme’ elektrische apparaten – zoals een (af)wasmachine of elektrische auto – beïnvloeden.

Klanten kunnen zo zelf hun verbruik en, bij zelfproductie, hun injectie van stroomoverschotten op het net sturen. Alle info is te vinden op maakjemeterslim.be.

Begin 2020 lanceerden we mijn.fluvius.be. Via deze online toepassing kan elk gezin gratis en online via zijn digitale meter zijn verbruiksinfo raadplegen en zo een beter zicht krijgen op zijn energieverbruik.

Zonnepaneeleigenaars kunnen er hun dagelijkse injectiewaarden bekijken. In de loop van 2020 voegden we de mogelijkheid toe om de kwartier- (voor elektriciteit) of uurwaarden (voor aardgas) te consulteren.

Meterstanden raadplegen via Mijn Fluvius