Zorgen voor netwerken

Zorgen voor netwerken

Fluvius is een netbedrijf. We leggen publieke netten aan voor elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, riolering, kabeltelevisie, telecom en warmte. Vervolgens geven we onze klanten toegang tot die publieke netten. En ten slotte verzorgen we dag en nacht de dienstverlening rond deze nutsvoorzieningen. De focus ligt daarbij op betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Technicus met veiligheidsmateriaal

Twee ambities: betrouwbaar en betaalbaar

  • Betrouwbaar: door onderbrekingen op laag- en op middenspanning kreeg een Fluvius-laagspanningsklant in 2020 gemiddeld slechts 19 minuten en 28 seconden lang geen elektriciteit geleverd. Daarmee behoort Vlaanderen bij de absolute top in Europa. Zo leveren we een bijdrage aan het comfort van onze klanten.
  • Daling distributienettarieven: in 2021 dalen de inkomsten uit de distributienettarieven voor elektriciteit globaal met 140 miljoen euro, terwijl die voor aardgas met 32 miljoen euro stijgen. Voor gezinnen dalen de distributienettarieven voor elektriciteit voor het vierde jaar op rij. Een gezin zal in 2021 gemiddeld 16 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 2 euro meer aan distributienettarieven voor aardgas betalen. Het prosumententarief gaat gemiddeld met 5% omhoog.

Ook bedrijven zien in 2021 de distributienettarieven verder dalen. Een kmo met een standaardverbruik betaalt dan gemiddeld 249 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 41 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas. Voor grotere bedrijven op middenspanning dalen de elektriciteitsdistributienettarieven gemiddeld zelfs met 24%.

Lokale productie in stijgende lijn

Hoewel Fluvius niet verantwoordelijk is voor de productie van elektriciteit, spelen we toch een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame, koolstofarme energie. We zorgen namelijk voor de aansluiting van decentrale (= lokale), vaak hernieuwbare energiebronnen. Bovendien distribueren we de opgewekte elektriciteit via onze netten.

Het lokaal geïnstalleerde vermogen op onze netten neemt stelselmatig toe en is vooral afkomstig van zonnepanelen en windturbines.

Zonnepanelen

Geïnstalleerd decentraal vermogen: 2019 - 2020

Geïnstalleerd decentraal vermogen
% 2019
kW 2019
% 2020
kW 2020
Zonnepanelen ≤ 10 kW
34,6
1 876 371
38,6
v2 440 977
Zonnepanelen > 10 kW
21,6
1 174 674
20,7
1 313 190
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
15,7
853 258
14,5
918 508
Windturbines
20,6
1 123 046
18,9
1 198 108
Bio-WKK
3,9
212 946
3,8
241 609
Biomass
1,6
89 722
1,4
v91 392
Andere
2,1
114 908
2,0
126 518
Totaal
100
5 445 038
100
6 330 301

Opvallende netwerkprojecten van Fluvius in 2020

Technische primeur voor windenergie bij Katoen Natie

We realiseerden tijdens de jaarwisseling 2019-2020 een technische primeur bij de logistieke groep Katoen Natie in Kallo. Twee windturbines van Wind aan de Stroom werden er rechtstreeks gekoppeld aan de elektriciteitscabine van de site.

Medewerkers in overleg bij Katoen Natie
Technicus staat voor de mobiele elektrische reddingspost

Mobiele elektrische reddingspost

Sinds juli 2020 kan Fluvius zijn eigen ‘mobiele noodpost’ inzetten. Dit mobiele elektriciteitsstation kan in 24 uur worden opgebouwd bij grote incidenten met een potentiële stroomonderbreking van meerdere dagen.

Indrukwekkend windpark in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge verrees in het najaar van 2020 het ‘ICO Windpark’: het grootste onshore windpark op één industriële site in Vlaanderen. De 11 krachtige windmolens staan op de terreinen van ‘International Car Operators’ (ICO), waar veel schepen met gewone en elektrische voertuigen voor de Europese markt, gelost worden. Fluvius zorgde voor de aansluiting van het park.

Medewerkers staan voor het windpark in Zeebrugge
Technicus staat voor een geschilderde Fluvius-kast

Gepimpte Fluvius-kasten

In de zomer van 2020 doken in veel gemeenten ‘gepimpte’ nutskasten op. Kunstenaars maakten artistieke pareltjes van grijze ‘voetpadkasten’ door ze te beschilderen. Ook 200 elektriciteits- en telecomkasten van Fluvius kregen zo’n nieuw jasje. Fluvius ondersteunt lokale besturen bij zulke projecten.

Samenwerking De Lijn en Fluvius om e-bussen op te laden

Vervoermaatschappij De Lijn en Fluvius tekenden in 2020 een samenwerkingsovereenkomst om de oplaadinfrastructuur voor e-bussen uit te breiden. De Lijn wil tegen 2035 1 200 bussen vervangen door hybride of elektrische exemplaren. Fluvius zorgt er mee voor dat het elektriciteitsnet hiervoor op de juiste plaats extra vermogen kan leveren.

Medewerkers voor een elektrische bus

Warmtenetten: in de lift

Steeds meer lokale besturen gebruiken warmte als energiebron. Zo telden we eind 2020 in 15 Vlaamse gemeenten meer dan 58,7 km warmtenet, waarop 1 796 klanten zijn aangesloten. Ook het aantal warmteprojecten steeg. Aangezien ook warmte onderdeel is van onze multi-utility-visie, zorgen wij voor de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten.

Rol Fluvius: warmtenetten op publiek domein

Waar het kan, willen we de vrije markt maximaal laten spelen: in het geval van warmteproductie en -levering, en van de aanleg van warmtenetten op privéterrein.

Voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van warmtenetten op publiek domein zijn we echter voorstander van regulering, net als op de elektriciteits- en gasmarkt. Warmtenetten op publiek domein zijn het best eigendom van een publieke entiteit. Deze aanpak lost een aantal risico’s en maatschappelijke vragen op. Bovendien maakt één warmtenetbeheerder voor publieke warmtenetten een consequent investeringsbeleid op langere termijn mogelijk, wat voor warmtenetten heel belangrijk is.

Technicus werkt aan een warmtenet

Onze meest opvallende warmteprojecten in 2020

Uitbreiding warmtenet Roeselare

Al ruim 30 jaar verdeelt een warmtenet de restwarmte van de verbrandingsoven van afvalintercommunale Mirom over delen van Roeselare. Dat warmtenet breidden we in de zomer van 2020 uit naar de nieuwe wijk Roobaertpark, waar de volgende jaren in totaal bijna 1 000 woningen worden gebouwd.

In elk van de nieuwe verkavelingen leggen we een warmtenet aan, én zo’n twee kilometer aan toevoerleidingen.

Werken aan het warmtenet in Roeselare

Samenwerking met Pepsico in Veurne

In 2020 ondertekenden we een intentieverklaring met Pepsico, dat op hun site in Veurne chips produceert. De restwarmte die daarbij vrijkomt, zal naar ons warmtenet in de nieuwe verkaveling Suikerpark worden geleid. De aanleg van deze warmtekoppeling staat ingepland voor de lente van 2022.

Werken aan het warmtenet in Antwerpen

Warmteplan in Antwerpen

Als warmtepartner van de stad Antwerpen willen we publieke warmtenetten realiseren op een ecologische, economische en sociaal haalbare manier.

Antwerpen en Fluvius ontwikkelden daarvoor samen een warmteplan. In de omgeving van grote warmteverbruikers of lokale duurzame warmtebronnen zijn zones afgebakend die als eerste een warmtenet krijgen.

Datanetwerken van de toekomst: glasvezel

Om alle Vlamingen aan te sluiten op ‘snel’ en budgetvriendelijk internet, trekken we de kaart van fiber (glasvezel). Deze keuze kadert binnen onze multi-utility-ambitie om alle publieke netwerkinfrastructuren en datanetwerken te beheren en op dat vlak zoveel mogelijk synergieën te creëren. Glasvezel vormt een grote meerwaarde voor ons kabeldistributiebeheer. Voor 103 steden en gemeenten beheren we al het kabeldistributienet, over een netlengte van 27 830 km en met meer dan 1,1 miljoen aansluitingspunten.

De keuze voor glasvezel leidde in 2019 tot een vijftal succesvolle Fiber-to-the-Home (FttH)-pilootprojecten. Daarmee brengen we de glasvezelkabel tot in de woning van de klant, wat de capaciteit van het dataverkeer sterk verhoogt. Daarop voortbouwend zochten we hiervoor één of meerdere operationele telecompartner(s).

Na een publieke bevraging en onderhandelingen met significante marktspelers op de Vlaamse telecommarkt, viel op 26 juni 2020 de keuze op Telenet. Met dit telecombedrijf starten we nu besprekingen om onze samenwerking verder vorm te geven.

Glasvezel op haspel

Waterbeheer: grootste rioolnetbeheerder van Vlaanderen

We willen een strategische rol spelen binnen het waterbeheer, zowel voor riolerings- als voor grond- en drinkwater. Door de krachten te bundelen met de gemeenten, kan afvalwater nog beter worden gezuiverd.

Rioleringsbuizen

Hemelwaterproject IMPAKT!

Sinds 2017 werken we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin en het Nederlandse Waterschap De Dommel om de waterkwaliteit in de Dommelvallei (Limburg) te verbeteren. Het Europese project IMPAKT!, ondersteund door INTERREG (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), werd in 2020 succesvol afgerond.

De Eindhovense bufferbekkens kregen een grotere capaciteit om bij zware regenval meer water te kunnen opvangen. Aan het water van de Dommel wordt nu met een nieuwe methode lucht toegevoegd, zodat bij zware buien het zuurstofniveau op peil blijft. Ook kreeg een industrieterrein in Tongeren een speciale schuif die vuil tegenhoudt.