Een medewerker van Fluvius laadt zijn elektrische wagen op

Ecologisch project

Op ecologisch vlak zijn we vooral actief rond duurzame mobiliteit en een aantal ‘Green Deals’. Dat zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een bepaalde milieudoelstelling te halen. Op het gebied van duurzame mobiliteit trekken we vooral de kaart van elektrisch rijden, volgens het principe van Electric First.

Electric First: keuze voor duurzame mobiliteit

Sinds enkele jaren voeren we voor onze bedrijfswagens een Electric First-beleid. Bestaande benzine- en dieselwagens vervangen we door het meest ecologische alternatief dat op dat moment beschikbaar is. Voldoet er een 100% elektrisch model qua rijbereik of laadvermogen? Dan is elektrisch onze eerste keuze.

Het afgelopen jaar vervingen we 290 bedrijfswagens op benzine en diesel – inclusief leaseauto’s – door volledig elektrische wagens, plug-in hybridemodellen of aardgaswagens (CNG). De komende jaren worden in totaal ongeveer 800 dienstvoertuigen op die manier vernieuwd.

Vandaag is voor personen- en kleine bestelwagens elektrisch het beste alternatief. Voor grotere bestelauto’s die veel kilometers rijden of zwaar materiaal vervoeren, is CNG voorlopig nu nog geschikter. De keuze voor ‘zo groen mogelijk’ en ‘maximaal elektrisch’ betekent voor Fluvius op termijn een besparing van meer dan 1 miljoen liter fossiele brandstof per jaar.

Fluvius rijdt elektrisch

Aantal duurzame dienstvoertuigen bij Fluvius 2017-2020

Vandaag beschikken we vooral over plug-in hybridewagens. Auto’s op aardgas staan op de tweede plaats, gevolgd door 100% elektrische voertuigen.

Aantal/Jaar
2019
2020
Elektriciteit
61
103
CNG (aardgas
246
315
Plug-in hybride
206
386
Een medewerker van Fluvius bedient een kraanwagen

Green Deal: ecologische keuzes

Twee jaar geleden hield het partnerschap Vlaanderen Circulair het concept van de ‘Green Deal’ boven de doopvont. Zo werd het mogelijk voor de Vlaamse overheid, bedrijven en middenveldorganisaties om samen een groen project te starten. Met als ambitie: milieudoelstellingen en goede bedrijfsvoering hand in hand laten gaan.

Een Green Deal is een inspanningsintentie waarbij alle partijen zich engageren om al het mogelijke te doen om het project te realiseren. De doorlooptijd van zo’n inspanningsverbintenis is idealiter drie à vier jaar.

Fluvius sloot zich de voorbije jaren onder meer aan bij twee Green Deal-projecten voor

  • de circulaire verwerking van oude bedrijfskledij,
  • de circulaire aankoop van polyethyleen-buizen,
  • maximale herbruikbaarheid bij de aankoop van digitale meters.

Circulair aankopen: van oud T-shirt tot ecokledij

Een voorbeeld van zo'n Green Deal is ons project met gerecycleerde bedrijfskledij. Toen we voor de fusieorganisatie Fluvius nieuwe werkkleren aankochten, zamelden we de oude in. Bedoeling is dat de T-shirts en polo's van hoogwaardige vezels worden versnipperd en verwerkt tot nieuwe garens, om daarvan opnieuw bedrijfskledij te maken.

Het nieuwe ontwerp zal ook ecologisch zijn, zodat nogmaals recycleren mogelijk is. Om die reden vermijden we bijvoorbeeld grote opdrukken, omdat bedrukte stukken textiel niet in aanmerking komen voor recyclage.