Voorzitter Piet Buyse

Een woord van onze voorzitter

Beste lezer,

2020 was in een bijzonder jaar, maar de coronapandemie overheerste toch alles. Ze toonde onomstotelijk het belang aan van een continue dienstverlening in onze branche. De Nationale Veiligheidsraad noemde de energie(distributie)sector ‘cruciaal’ en onze dienstverlening ‘essentieel’ voor alle burgers. Fluvius stond in 2020 meer dan ooit in het hart van de maatschappij.

Continuïteit verzekeren

Aanvankelijk dwongen de pandemie en de richtlijnen van de Veiligheidsraad ons om een groot deel van onze activiteiten on hold te zetten, met uitzondering van dringende interventies. Maar al snel hebben we alles op alles gezet om de continuïteit van onze dienstverlening toch opnieuw te verzekeren. Dit gebeurde gefaseerd en in functie van wat mogelijk of toegelaten was.

Veilig verder werken

Fundamenteel daarbij was de veiligheid van onze organisatie, medewerkers en klanten. Fluvius kon het voorbije jaar rekenen en steunen op de onvoorwaardelijke bereidwilligheid en het sterke professionalisme van al zijn medewerkers. Ik wil hiervoor mijn oprechte dank en waardering uitspreken en kijk, samen met jou, hoopvol vooruit naar een wereld na corona.

Kerntaken Fluvius

Ondertussen zaten we in 2020 ook op andere vlakken niet stil. We bouwden verder aan een gemeenschappelijke cultuur binnen ons fusiebedrijf. Ook werkten we volop aan de integratie van processen en IT-systemen. Door deze gezamenlijke inspanningen levert Fluvius een steeds betere dienstverlening tegen lagere kosten.

Die ambitie zetten we kracht bij door onze kerntaken duidelijk af te lijnen, en daarbij ook te bepalen wat we niet meer doen. We willen:

  • dé multi-utility (met een brede waaier aan diensten) beheerder zijn van publieke netwerken op het openbaar domein
  • de daaraan verbonden dataplatformen beheren
  • de gemeenten ondersteunen bij de realisatie van hun energiebesparingsprojecten
  • loyaal de openbaredienstverplichtingen uitvoeren, zoals de overheid van ons verwacht.

Als specialist in de energiesector speelt Fluvius een cruciale rol in de omschakeling naar een duurzame energiemix. Deze verantwoordelijkheid zullen we blijven opnemen.

Klimaatneutraal

Bovendien beslisten we volledig in te zetten op het netbeheer van de toekomst. Europa engageert zich om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Deze ambitie heeft een impact op het leven van iedereen in Vlaanderen.

Zero-emissie betekent vooral een shift naar een duurzame energiemix, waarin elektriciteit steeds belangrijker wordt. De digitale meter is bij deze omschakeling een onmisbaar instrument. Als specialist in de energiesector speelt Fluvius in dit alles een cruciale rol, een verantwoordelijkheid die we zullen blijven opnemen.

Dicht bij lokale besturen

Maar we staan er niet alleen voor: ‘sterker samen’ is niet voor niets een van de Fluvius-waarden. We staan dicht bij de lokale besturen, met wie we samen aan die klimaatneutraliteit werken. We vullen hun behoeften op het vlak van klimaat en energietransitie in met gerichte initiatieven en knowhow. Voorbeelden zijn onder meer:

  • de verledding van de openbare verlichting, waarvoor we in 2020 beslissende stappen zetten
  • de bouw van warmtenetten
  • de verdere uitbouw van het riolennet en het hemelwaterbeheer om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen
  • de versterking van ons datanet, om veilig en betrouwbaar dataverkeer te blijven garanderen.

Zo zetten we de voortrekkersrol die de inwoners en bedrijven van alle 300 Vlaamse steden en gemeenten van ons verwachten, flink wat kracht bij. Doel: qua energie Vlaanderen naar een hoger bewustzijnsniveau tillen.

Ik ben ervan overtuigd dat Fluvius, samen met alle partners en medewerkers, de komende jaren zal verdergaan op dit elan.

Piet Buyse

Voorzitter Raad van Bestuur Fluvius

Drie werkthema’s van Fluvius in 2020