Fluvius is een Great Place to Work voor zijn medewerkers

Great Place to Work

Bij Fluvius willen we een Great Place to Work (GPTW) zijn voor al onze medewerkers. Een werkplek met het kwaliteitslabel van GPTW is een organisatie waar iedereen professionele fierheid, kameraadschap, collegialiteit, veiligheid en welzijn hoog in het vaandel draagt. Hoe pakken we dit aan? Luisteren, luisteren en nog eens luisteren naar feedback van de medewerkers, in het bijzonder ook naar de aandachtspunten. Vervolgens is het zaak daar gerichte acties aan te koppelen.

Fluvius-technicus plaats een digitale meter

Twee bevragingen, veel inzichten

Belangrijk is om van alle collega’s te horen hoe zij hun werk bij Fluvius werkelijk ervaren. Dit gebeurt:

  • via de jaarlijkse Great Place to Work-bevraging
  • in de jaarlijkse cultuuraudit die daarbij hoort.

Uit deze objectieve bevragingsresultaten leren we waar we (heel) tevreden over zijn. Daarnaast vertelt deze feedback ons ook waar het schoentje knelt: waarover zijn we minder tot weinig tevreden? Dat levert nuttige inzichten op: waar moeten we zeker op blijven inzetten en wat moet écht anders? En welke acties zijn hiervoor nodig?

Iedereen kan bij zijn keuzes ook een woordje uitleg geven, wat een grote meerwaarde is. Een statistiek vertelt immers niet alles. Door onze acties elk jaar af te stemmen op de bevragingsresultaten, bouwen we aan een steeds betere werkomgeving voor onze medewerkers.

Fluvius haalde in januari 2021 al het Great Place to Work-certificaat, eerder dan verwacht.

Fluvius is Great Place to Work Certified

Vooruitgang over de hele lijn

De bevraging Great Place to Work (GPTW) en Welzijn peilt naar vijf dimensies: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. In 2020 boekten we op elk van deze domeinen vooruitgang.

Grafiek Great Place to work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Volgende