Alle licht led

Alle licht led

Vandaag is 1 op 4 straatlantaarns (27%) in Vlaanderen al een ledlamp. Samen met onze aandeelhouders, de lokale besturen, zetten we volop in op de modernisering van de openbare verlichting (OV).

Systematisch vervangen door led

Systematisch vervangen door led

Tegen 2030 vervangen we systematisch alle analoge OV-lampen door interactieve ledverlichtingstoestellen, zoals in het Vlaamse regeerakkoord staat. We ondertekenden daarvoor samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria een intentieverklaring.

Licht-als-een-dienst: versneld investeren in verledding

Sinds 2019 kunnen lokale besturen intekenen op onze formule ‘licht-als-een-dienst’, waarbij wij de verledding van de gemeente in handen nemen. In 2020 en 2021 kozen 24 lokale besturen voor dit pakket ‘OV 2.0’.

Daarmee besliste 89% van alle Vlaamse steden en gemeenten in te gaan op dit aanbod, dat tegemoet komt aan hun vraag naar financiële en technische ondersteuning bij de omschakeling naar led.

Ook spelen we zo in op de nood van lokale overheden aan interactieve en flexibel aanstuurbare verlichting, en aan energiebesparing en CO2-reductie.

Versneld investeren in verledding
Vandaag is 1 op 4 straatlantaarns in Vlaanderen al een ledlamp

Vandaag is 1 op 4 straatlantaarns in Vlaanderen al een ledlamp