Focus op verbinding

Focus op verbinding

Als netbeheerder heeft en houdt Fluvius voeling met de Vlaamse samenleving. We spannen ons in om zorgzaam en maatschappelijk verantwoord met onze omgeving om te gaan. Daarbij denken we aan het milieu en aan de vele sectoren, bedrijven en organisaties die bij onze werking betrokken zijn, van aannemers tot het onderwijs.

Fluvius medewerkers in overleg
Medewerker draait een een gaskraan
Fluvius medewerkers werken aan een gasleiding
Medewerkers en klanten verbonden door een oplaadkabel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit sterk verweven doorheen ons beleid. Zo dragen we ecologisch en sociaal bij tot de samenleving in het algemeen en tot een aantal belanghebbende groeperingen in het bijzonder: