Databeheer

Databeheer

We beheren heel wat gegevens over energie, van verbruiksgegevens van gezinnen en bedrijven tot daaraan gerelateerde data, zoals adressen, technische gegevens, verhuisinfo en de energiecontracten van elke klant. Fluvius bezorgt elke energieleverancier tijdig de correcte gegevens om een eindafrekening te maken. Deze opdracht, die zich achter de schermen afspeelt, is cruciaal om de energiemarkt te laten werken.

Vlaanderen en Europa bekronen onze voor uitwisseling digitale meterdata

In november 2021 kregen we op de Trefdag van Digitaal Vlaanderen de award voor ‘API van het jaar’ uitgereikt. We kregen de prijs voor de manier waarop  we verbruiksdata uit de digitale energiemeters uitwisselen met externe energiedienstverleners. Elke Vlaming kan zo energieadvies op maat krijgen: een belangrijke stap om zuiniger, slimmer en groener met energie om te  gaan. Dit is van belang voor de energietransitie. Ook bij de Europese E.DSO-Awards vielen we met dit project in de prijzen.

Deze uitwisseling gebeurt via API (Application Programming Interface), de automatische koppeling tussen de gegevens uit mijn.fluvius.be en externe databanken. Sinds maart 2021 kunnen bepaalde bedrijven immers toegang krijgen tot de digitale verbruiksdata van klanten, uiteraard pas na hun expliciete goedkeuring. Hiermee openden we als netbedrijf de poort naar een nieuwe generatie (online) energiediensten en -advies op maat. Eind 2021 waren al 26 bedrijven aangesloten op het systeem.

Versnelde uitrol digitale meter

Begin 2021 vernietigde een arrest van het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller voor gezinnen met zonnepanelen (PV-installatie). Deze beslissing veroorzaakte een schokgolf, vooral bij diezelfde groep klanten, dus bij wie zelf energie opwekt (prosumenten). Omwille van het onduidelijke wettelijke kader na de uitspraak, legden we de uitrol van de digitale meter bij hen enkele maanden stil. Omdat ook klanten zonder zonnepanelen plots weigerachtig stonden tegenover de meter, liep de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen forse vertraging op.

Niettemin mikken we nog steeds op eind 2024 om bij 80% van de Vlamingen een digitale meter te plaatsen. Eind juni 2029 moet iedereen een digitale meter in huis hebben.

In het voorjaar van 2021 staken we een tandje bij met een geografisch ombouwtraject. Daarbij vervangen we de meters gemeente per gemeente, wijk per wijk en straat per straat. Drie aannemersgroepen gingen aan de slag om die ‘versnelling’ te helpen realiseren. Op 23 september haalden we de mijlpaal van 1 miljoen digitale meters in Vlaanderen.

Om het draagvlak voor de energietransitie en digitale meters in Vlaanderen te versterken, lanceerden we op 21 oktober 2021 de communicatiecampagne ‘Mee met de stroom’, in samenwerking met de Vlaamse overheid.

Ten slotte leiden we sinds de zomer ook alle aanvragen voor de retroactieve investeringspremie in goede banen. Dit is de premie die de Vlaamse Overheid toekent aan een grote groep eigenaars van zonnepanelen die het recht op de terugdraaiende teller verloren. De uitbetaling gebeurt door VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Fluvius technieker plaats de 1 000 000ste digitale meter

Hoeveel digitale meters telt Vlaanderen eind 2021?

Mijn Fluvius: gratis online aan de slag met je digitale verbruiksinfo

Begin 2020 lanceerden we Mijn Fluvius. . Met deze gratis online gebruikerszone kan elk gezin gratis en online zijn verbruiksinfo raadplegen en zo een beter zicht krijgen op zijn energieverbruik. De digitale meter stuurt deze gegevens naar Mijn Fluvius.

De digitale meters biedt Mijn Fluvius standaard de historiek van de verbruiksinfo per dag aan, zowel voor elektriciteit als voor gas. Klanten kunnen ook detailgegevens aanvragen, per uur voor gas en per kwartier voor elektriciteit. Het gratis aanbod van die info is een belangrijke stap in de bewustwording en sensibilisering van elke Vlaming op het vlak van zuiniger, slimmer en groener energiegebruik.

Bijna twee jaar na de lancering van Mijn Fluvius peilden we naar het gebruik ervan en naar het profiel van de gebruikers. Eind 2021 waren al 115 000 gezinnen actief op de online gebruikerszone. Opvallend: maar liefst 67% van die gebruikers beschikt over zonnepanelen en 25% doet een beroep op het advies op maat van externe energiedienstverleners.

Klant van Fluvius bezoekt Mijn Fluvius