Fluvius medewerker bij het infiltratiebekken in Glabbeek

Collectief voor duurzame wereld

In samenwerking met tal van partners stellen we onze expertise ten dienste van de maatschappij en dragen we bij tot een duurzame wereld. We gebruiken onze kennis en middelen als hefboom om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet (water, energie, …) verstandig te gebruiken. Doel: meer hernieuwbare energie opwekken, de CO2-uitstoot in Vlaanderen verminderen en mensen aanzetten tot rationeel energie- en waterverbruik.

97 000 premies

Wie energiezuinige investeringen doet, kan hiervoor bij ons een premie aanvragen. In 2021 betaalde het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) bijna 97 000 premies uit, voor een totaalbedrag van ruim 68 miljoen euro.

Benoveren campagne

Blijvende aandacht voor BENOveren

Na de campagne rond BENOveren in 2020 bleven we ook in 2021 Beter Renoveren stimuleren.
Dat gebeurde onder meer via een nieuwsbrief en blogs over BENOveren. Eind 2021 lanceerden we een campagne met gratis infosessies over BENOveren.

Gratis online infosessie ‘Bespaar op je energiefactuur’

Met de energieprijzen die de pan uit swingen, beperken we het best allemaal ons energieverbruik om een hoge eindfactuur te vermijden. Daarom organiseerden we in oktober 2021, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, de online sessie ‘Bespaar op je energiefactuur’.

In anderhalf uur gaf een energiespecialist praktische info over efficiënter energieverbruik. De tips gingen verder dan enkel een dikkere trui aandoen of een deksel op je pot zetten tijdens het koken. Deelnemen was gratis. Deze tips goten we in december 2021 in een blogreeks van vier afleveringen: ‘Besparen op je energiefactuur’.

Persoon controleer energiefactuur

Energiezorgplan voor openbare gebouwen

We helpen steden en gemeenten om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren door hen het energiezuinig maken van hun gebouwen uit handen te nemen.