Fluvius wil graag een Great Place to Work zijn voor zijn medewerkers

Great Place to Work

Bij Fluvius willen we een Great Place to Work (GPTW) zijn voor al onze medewerkers. Op een werkplek met het GPTW-kwaliteitslabel draagt iedereen professionele fierheid, kameraadschap, collegialiteit en vertrouwen hoog in het vaandel. In de praktijk doen wij dit door met onze medewerkers te praten. Wat bevalt hen en wat kan beter? Op basis van deze feedback zetten we acties op, met gedeeld leiderschap als rode draad.

Medewerkers aan een bureau

GPTW-bevraging 2021: iets minder goede resultaten, veel geleerd

Jaarlijks vragen we alle medewerkers in hoeverre ze Fluvius als een geweldige werkplek ervaren. Daarbij oordelen ze over 62 verschillende aspecten. Dit jaar haalden we een responsratio van maar liefst 81%, wat de resultaten bijzonder representatief maakt.

Voor 2021 haalden we een algemene eindbeoordeling van 65% (70,3% in 2020). Hoewel dit net niet voldoende is voor een nieuwe GPTW-certificering, leerden we veel over de (on)tevredenheid bij de medewerkers. Doordat ze hun scores ook konden toelichten, weten we bovendien wat hen (minder) enthousiast maakt en wat ze als verbeter- of pijnpunten ervaren.

 

“Een eindbeoordeling van 65% volstaat net niet voor een nieuwe GPTW-certificering, maar we hebben veel geleerd over de (on)tevredenheid bij de medewerkers.”

Werken aan een Great Place To Work

Werken aan collectief vertrouwen

De bevraging Great Place to Work (GPTW) en Welzijn peilt naar vijf dimensies:

  • geloofwaardigheid
  • respect
  • eerlijkheid
  • trots
  • en kameraadschap.

In 2021 verloren we terrein op bijna alle vlakken. Alleen de pijler kameraadschap haalt opnieuw de GPTW-norm van 70% of meer.

Leidinggevenden zijn het meest tevreden medewerkers, met een score van meer dan 70% op alle pijlers. Tussen het management enerzijds en de teamleiders en bedienden anderzijds is een afstand ontstaan. In 2022 willen we het vertrouwen van de medewerkers in het management weer herstellen.

 

Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Fluvius is voor veel medewerkers een Great Place to Work
Volgende