Fluvius zet veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Veilig werken blijft bij Fluvius bovenaan op de prioriteitenlijst staan. Ook in 2021 moesten we door COVID-19 rekening houden met extra veiligheidsmaatregelen.

Werknemers van Fluvius tijdens in Covid-19-tijden

Werken in COVID-19-tijden

Als Vlaamse netbeheerder volgden we ook in 2021 de richtlijnen van de Generieke Gids en zorgden we ervoor dat onze werknemers gespaard bleven van besmettingen op de werkvloer. Kosten noch moeite werden gespaard om iedereen van voldoende kwalitatieve beschermingsmiddelen te voorzien. Thuiswerk voor sedentaire werknemers kreeg een vaste plaats in de principes van het nieuwe werken.
Onder meer in alle vergaderzalen en klantenkantoren plaatsen we CO2-meters. Met adequate maatregelen beschermden we tijdens het werk ook onze klanten tegen besmetting.

Veiligheid = topprioriteit

Iedereen neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid, én voor die van collega’s en derden.

Veilig werken begint met de strikte naleving van onze veiligheidsvoorschriften. Maar het gaat verder dan dat: elke Fluvius-medewerker denkt mee, neemt extra veiligheidsmaatregelen of beslist een opdracht niet uit te voeren als het niet veilig kan. Deze werkwijze heet het STOP-principe.

Cruciaal hierbij is dat collega’s het vertrouwen hebben om niet alleen elkaar, maar ook derden aan te spreken op onveilig gedrag. Via learnings en opleidingen raken de medewerkers hiermee vertrouwd. Een app toont onze technici een handige checklist van de veiligheidsmaatregelen bij elk type werfbezoek.

Tot slot trekken we ook de preventieadviseurs van onze aannemers en partners mee in ons ‘veiligheidsbad’.

Fluvius medewerkers op werfbezoek

Arbeidsongevallen

Belangrijke parameters bij arbeidsongevallen zijn de frequentiegraad en de ernstgraad. Deze cijfers geven respectievelijk het aantal arbeidsongevallen met werkverlet en het aantal dagen werkverlet weer, in verhouding tot het aantal gepresteerde werkuren per jaar.

In 2021 behaalden we een frequentiegraad van 4,65. Dit resultaat bleef helaas onder onze doelstelling van 4,50, maar we boekten wel vooruitgang t.o.v. 2020 (4,77). Het gros van de ongevallen zijn te wijten aan vallen, struikelen en uitglijden. Onze techniekers en meteropnemers komen vaak op onbekend terrein, bij klanten thuis of op werven waar wij niet de hoofdaannemer zijn.

Met de ernstgraad klokten we in 2021 af op 0,10, terwijl we ernaar streefden onder de 0,09 te blijven. Ontbrekende minimale veiligheidsvoorzieningen bij klanten (bv. een trapleuning) of een gladde ondergrond waren de oorzaken van de ernstigste ongevallen.

Op het vlak van fluïdumongevallen (met een van onze basisproducten elektriciteit en aardgas) hanteren we een beleid van nultolerantie. Toch stelden we in 2021 twee fluïdumongevallen vast, evenveel als in 2020.

“Binnen een cultuur van gedeeld leiderschap neemt iedereen verantwoordelijkheid op voor zijn eigen veiligheid, én voor die van collega’s.”